Kraków, dnia 07.05.2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Krakowa Śródmieścia Marcin Różycki
Kancelaria Komornicza nr VIII w Krakowie
al. Beliny-Prażmowskiego 25/3, 31-514 Kraków
tel. 12 410-59-65
Sygn.akt KM 305/13, KM 700/14, KM 851/14, KM 534/14, KM 284/15, KM 345/15, KM 603/15, KM 797/15, KM 798/15, KM 387/16, KM 3/17, KM 246/18, KM 156/19,
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM


O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 19.06.2019 roku o godz. 14:00 w VI Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, sala: K-112 odbędzie się:


D R U G A    L I C Y T A C J A




Licytacja odwołana