Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia

Licytacje

Lista aktualnie prowadzonych licytacji przez Komornika Marcina Różyckiego

Licytacje ruchomości

 1. Sprzęt i wyposażenie biura

Licytacje nieruchomości

 1. Nieruchomość gruntowa składająca się z działek o numerach: nr 185/1 o pow. 0,7257 ha, nr 191/5 o pow. 0,8620 ha, nr 107 o pow. 0,5420 ha, nr 108 o pow. 0,4819 ha, nr 109 o pow. 1,2747 ha położona w miejscowości Przybysławice, gmina Skała
 2. Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Smardzowice, gm. Skała, składająca się z działki ewidencyjnej nr 381/15 o pow. 0,1521 ha
 3. Lokal mieszkalny o numerze 41 położony przy ul. Na Szaniec 23 w Krakowie
 4. Udział 1/6 części w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 24 położonego przy ul. F. Nullo 12 w Krakowie
 5. Lokal mieszkalny o numerze 99 położony w budynku przy ul. Ostatniej 2 F w Krakowie
 6. Nieruchomość gruntowa, niezabudowa, składająca się z działki nr 56/38, położona w miejscowości Narama, gm. Iwanowice
 7. Udział 7/42 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie - Śródmieściu, obręb ewidencyjny nr 23 położonej przy ul. Mieszka I, składającej się z działki ewidencyjnej numer 548 o pow. 759 m2 zabudowanej oznaczonym numer 5 budynkiem kamienicy wielorodzinnej
 8. Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Poskwitów w gm. Iwanowice obejmująca działkę ew. nr 143/4 o powierzchni 0,2941 ha oraz posadowiony na niej budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej o powierzchni 147,50 m2.
 9. Nieruchomość gruntowa - działka ew. 231/8 o pow. 0,1333 ha położona w miejscowości Poskwitów, gm. Iwanowice zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym
 10. Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Smardzowice, gm. Skała, składająca się z działki ewidencyjnej nr 381/15 o pow. 0,1521 ha