Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Siedziba

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
31 – 547 Kraków
ul. Przy Rondzie 7

CENTRALA : (012) 619 – 50 – 00

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30
w poniedziałki dyżur do godz. 18:00

Dziennik Podawczy Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Godziny urzędowania
Pawilon E, poziom 0.
Poniedziałek w godzinach 8.30 – 18.00
Wtorek – piątek, w godzinach 8.30 – 14.30
Dziennik Podawczy Wydziału VII Gospodarczego Rejestru Zastawów

Godziny urzędowania
Pawilon K, poziom 3. pokój K-336
Poniedziałek w godzinach 8.00 – 18.00
Wtorek – piątek, w godzinach 8.00 – 15.00

Dziennik Podawczy w Wydziałach XI i XII Gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego

Godziny urzędowania
Wydział XI (pawilon K, poziom 2, pokój K-206)
Poniedziałek w godzinach 8.00 – 18.00
Wtorek – piątek, w godzinach 8.00 – 15.00

Wydział XII (pawilon K, poziom 2, pokój K-213c)
Poniedziałek w godzinach 8.00 – 18.00
Wtorek – piątek, w godzinach 8.00 – 15.00

Kasy Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Kasa nr 1 – pawilon E, poziom 1
Godziny urzędowania
Poniedziałek – piątek godz. 9.00 – 14.30,
z przerwą w godz. 11.00 – 11.15

Kasa nr 2 – pawilon K, poziom 1
Godziny urzędowania
Poniedziałek w godz. 11.00 – 18.00,
z przerwami w godz. 12.30 – 12.45 i 14.15 – 14.30,
Od wtorku do piątku 8.30 – 15.00,
z przerwą w godz. 10.45 – 11.00

Kasa nr 3 – pawilon K, poziom 1
Godziny urzędowania
Poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 14.30,
z przerwami w godz. 10.15 – 10.30 i 12.45 – 13.00